خانه » هوا ساز
هوا ساز2019-05-22T11:40:28+04:30

هوا ساز

سیستم هوا ساز را میتوان کامل ترین سیستم تهویه مطبوع نامید . زیرا با توجه به تعریف تهویه مطبوع ،با این سیستم امکان کنترل چهار شرط دما ، رطوبت ، سرعت حرکت و درجه تمیزی هوا در فصول مختلف وجود دارد . یک دستگاه هواساز دارای بخش های مهم صافی ، دمنده(فن) ، کویل های گرمایی و سرمایی ، رطوبت زن و وسائل کنترل مختلف می باشد.